Mùa Viết Tình Ca

Mùa Viết Tình Ca

Mùa Viết Tình Ca không là sân khấu toả sáng của ai mà là bản hoà phối dành cho mọi nhân vật. Phim không đặt các nhân vật vào giữa ánh hào quang và sự săn đón của showbiz mà đưa họ đi thật xa. Diễn viên: Isaac, Phan Ngân, Chí Tài.

Mùa Viết Tình Ca
  • Mùa Viết Tình Ca (Season for Love Songs) Feature Film

    Mùa Viết Tình Ca không là sân khấu toả sáng của ai mà là bản hoà phối dành cho mọi nhân vật. Phim không đặt các nhân vật vào giữa ánh hào quang và sự săn đón của showbiz mà đưa họ đi thật xa. Diễn viên: Isaac, Phan Ngân, Chí Tài.