Hương Ga

You'll receive Play trailer

Hương Ga là một câu chuyện, một hành trình của đời người với nhiều biến cố chấn động để biến đổi một bé gái ngây thơ tên Diệu thành một Hương Ga gai góc, giang hồ với nhiếu sau nội tâm phức tạp. Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Kim Lý, Chi Bảo.

Payment 1 Video

Card

Each additional gift costs $0

Subtotal
0
VAT tax
0
Total
0

You will be charged $0 USD.

1+ hours of video, instant streaming! This is a gift rental for a friend. This is a gift rental just for . They will receive their copy via email.

By purchasing, you authorize us to charge your credit or debit card, agree to our Terms of Service, Cookies Policy, and Privacy Policy, and represent that you are at least 16 years of age. Charges on your card will appear as 3388cine.

1+ hours of video, Watch as much as you want for 3 days. This is a gift rental for a friend. This is a gift rental just for . They will receive their copy via email.

By renting, you authorize us to charge your credit or debit card, agree to our Terms of Service, Cookies Policy, and Privacy Policy, and represent that you are at least 16 years of age. Charges on your card will appear as 3388cine.

Hương Ga

Hương Ga là một câu chuyện, một hành trình của đời người với nhiều biến cố chấn động để biến đổi một bé gái ngây thơ tên Diệu thành một Hương Ga gai góc, giang hồ với nhiếu sau nội tâm phức tạp. Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Kim Lý, Chi Bảo.

1 Video

  • Hương Ga (Rise) Feature Film

    1h 32m · Streamable only